Dato: 11. september 1840
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 81. Fra Henriette Wulff. Nysøe, Fredag Morgen [11.9.1840].

Skjøndt kun med et par Ord, maae jeg dog sige Dem gode Andersen, at De gave os Alle lange Næser i Gaar Aftes, da vi saa vist ventede Dem med Dagvognen, det var ret slemt af Dem, og De kan kun gjøre det godt ved at komme paa Mandag1041 eller maaske før med Thorvaldsen, om De gjorde parti med ham, da han kommer med det første. Gjennem Søster Ida hører jeg De er lidt modfalden,1042 og det vil jeg ret bede Dem, om at lade være, og hvis det ikke kan hjelpe, da skal vi nok have Raad derfor, naar De kommer her, hvor Alle er paa Deres Parthi,1043 og den Eene hellere end den Anden spille i Deres Stykke, hvis De vil tage til Takke. Nej ret i Alvor tage Alle Deel i hvad der ligger Dem paa Hjerte, og er beredte til, ved Deeltagelse at adsprede de mørke Skyer, de stille op for Dem. Vær bare ved godt Mod kjæreste Andersen; det er Deres gamle Sorella, der beder Dem derom, og saa kan De bestemt ikke sige Nej. Naar jeg taler med Dem, skal jeg soleklart bevise Dem, hvor Deres Stykke vil gjøre Lykke uden »die berümte Frau« og saa er Roserne og Palmerne eeneDeres! Det er en besynderlig Mistillid til Dem selv kjære Andersen, De for Guds skyld ikke maa røbe for verden, men staae Depaa deres egne Fødder Andersen, de ere saamæn store nok! I virkelig aandelig Betydning, ligesaa vist som de ere det i legemlig! Naa kjæreste Andersen vær nu glad; bryd De Dem slet ikke om Fruen, og hvad Andre De med Grund sætter stor Priis paa kunde saare Dem lidt [med], da see det med et kjærligt overbærende Øje, og saa svinder det ogsaa bort. Kom De herud, og jeg skal give Dem lidt af min stille godmodige Philosophi, Nysøe vil give Dem sin hele dejlige Natur, og Alle venlig Deeltagelse og Paaskjønnelse.

Som altid Deres Sorella.

[Udskrift] ST

Hr. H: C: Andersen

Hôtel du Nord.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost