Dato: 9. juni 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Juni 1858

Kjære Ven!

Om Gud vil, reiser jeg Torsdag den 17 Juni til Udlandet, men for at være, idetmindste dog en heel Dag hos Dem og Deres kjære Kone, vil jeg tage fra Kjøbenhavn med Middagstoget Tirsdag den 15, og er altsaa i Sorø henimod Klokken 4 om Eftermiddagen, jeg har da den Glæde at være hos Dem indtil Torsdag Morgen, naar Toget gaaer til Korsøer hvorfra jeg strax gjør Farten til Flensborg. - Intet nyt Eventyr bringer jeg med, det senest omtalte, tog vel Skikkelse, men kom ikke paa Papiret / et nyt, større: "Eventyrdronningen", som jeg glæder mig til at tale med Dem om, er i Fremvæxt. -

Her er meget varmt inde i Kjøbenhavn, jeg længes ret efter at flyve afsted, og tager som et godt Varsel, at milde Øine, vil give mig Hilsen i Sorø. Bring Deres Kone min hjerteligste Hilsen. Deres meget hengivne

H.C. Andersen

til Hr Konferentsraad B. S. Ingemann /

[Udskrift:]

Høivelbaarne

Hr Konferentsraad B. S. Ingemann

Ridder af flere høie Ordener

i

Sorø

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 495-97)