Dato: 29. maj 1858
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d. 29de Mai 1858.

Kjære Ven!

Tak for venlig Hilsen i Forbiflyvende og Brevet igaar! Mit Brev som har søgt Dem paa Basnæs, har nu formodentlig indhentet Dem i Nyhavn. Jeg har idag læst Anmeldelsen i »Nord og Syd« af Deres næstsidste Eventyr og Historier. Den er skrevet med venlig Paaskjønnelse af Deres Eiendommelighed og Velhavenhed og med den er jeg paa Deres Vegne vel tilfreds. Recenscionen i et foregaaende Hefte af »Phantasterne« fandt jeg fortræffelig. Goldschmidt er en af de Faa blandt vore Publicister, der have Sands for Idealitet midt i Paavirkningen af Tidsaandens Realisme. Han er selv saameget Digter, som behøves for at raisonnere poetisk om Poesien, og uagtet hans foregivne eller selvindbildte Had til Romantiken, er dog det Bedste og egentlig Poetiske i ham selv en hemmelig Stemning af Romantik. Skade, at Politiken og Bladskriveriet med den frugtesløse Brydning med Tidens seirende Ordførere skal ødelægge ham! - Har De læst det nye Digt af B. Bjørnsen? Jeg saae det kun i Kjøbenhavn Han synes at skulle bane sig en ny norsk Fjeldsti blandt de mange brede Landeveie i Poesien, naar kun ikke Sagagjenfødelses-Ideen gjør ham til Manirist. -

Her er Alt ved det Gamle. Min L. er endnu ikke bleven sin Forkjølelse qvit. Jeg har nu faaet udhvilet efter Kjøbenhavnsreisen. Efter det sidste LægesI9øn vil det gaae meget langsomt med Prof. Boyesens Helbredelse men det Onde, som nu har kastet sig paa Knæet, har derved forladt Lungerne og Ryggen og skal ikke længer være livsfarligt.

Nu, lev vel! hils de af Deres Venner, som ogsaa have Noget tilovers for mig! Hjerteligst Hilsen til Dem selv fra os begge! lad os see Dem frisk og glad her i næste Maaned!

Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter