Dato: 27. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 27 Mai 1858

Kjære Ven!

igaar, med Middags Toget, fløi jeg forbi Sorø herind til Byen; en Hilsen jeg ude fra Banegaarden, sendte Dem, ved Vermehren har De vist modtaget. Dette lille Brev bringe Dem min Lykønskning i Anledning af den 28 Mai, gid det nye Livsaar, som opruller bevare Deres Sjæls Friskhed i Virkelighedens og Poesiens Verden. Jeg glæder mig til igjen at samles med Dem og Deres kjære Kone, naar jeg, nu, om Gud vil, midt i Juni flyver ud til Bjergene men først bliver to Dage ved Skovsøen, i Deres / hyggelige Hjem. I aften skal jeg da høre den yngste Wiehe synge i Figaro og glæder mig dertil; det er godt og nødvendigt at Theatret faae nye Kræfter, thi det seer sørgeligt ud, som det nu staaer til; ogsaa Mantzius tager nu sin Afsked, fortæller man mig, den Ene forsvinder efter den Anden.!

Glæd mig en Dag med et Par venlige Ord; maaskee bringer jeg Dem, naar vi mødes, et nyt Eventyr, et saadant, løftede sig frem i Tankerne under Opholdet paa Basnæs. De hjerteligste Hilsener til Dem og Deres Kone.

Deres inderligt hengivne !

H.C. Andersen.

Til Hr Konfererentsraad B. S. Ingemann!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 493-94)