Dato: 9. september 1840
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

9 Septbr. 1840.

At min Kone ogsaa ønsker sig fritagen for den anden Rolle i Deres nye Stykke, undlader jeg ikke hermed at tilmelde Dem, i Svar paa Deres Skrivelse til hende.

Ærbødigst J.L. Heiberg.

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg