Dato: 30. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Juliane Margrethe Næboe, f. Gliese
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 30 April 1858

Kjære Fru Næboe!

Efter Tilsigelse af Overhovmarskal Levetzau skal jeg til Taffels hos hans Majestæt Kongen ude paa Frederiksborg i Dag Klokken fem, jeg bliver der til imorgen, men kommer ikke til Kjøbenhavn tidligere end mod Aften, altsaa bliver det mig umueligt hvor gjerne jeg end vilde, at være sammen med Dem og Deres Døttre Løverdagmiddag.

hjerteligst

H.C. Andersen

ihast

til Enkefru Næboe, Kompagnistræde 61 anden Sal Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 223, billed 6597-98)