Dato: 27. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 April 1858

Kjære Ven!

Hver Morgen, i flere Dage, har jeg troet at skulle møde Dem paa Udstillingen, men hvem jeg ikke mødte, var Conferentsraad Ingemann; igaar gik jeg ud til "Dannevirke" for at høre om De og Deres Kone vare indtruffen; nei! svarede man. Nu er jeg blevet ængstelig; De ere dog ikke syge, Een af Dem? Jeg troede at De kom saa tidligt og blev her hele tyve Dage. Jeg reiser ud paa Landet omtrent den 16 Mai, jeg længes efter og trænger til Land-Luft. Hele forrige Uge leed jeg meget af Tandpine, fik en Tandbyld og var en tre Nætter aldeles i Feber, endnu kan jeg ikke ret / komme mig i denne kolde tørre Scirocco-Luft der stadigt blæser. Fru Jerichau er her endnu, hun kom ikke afsted, efter Bestemmelse, i det at hun havde det Uheld, hører jeg, at hendes store Maleri, Huusandagt, der skulde photographeres, faldt ned og fik nogle Huller, disse har hun nu sat i stand og reiser nok paa Torsdag. - Omtrent Christi-Himmelfartsdag kommer den næste Samling af mine nye Eventyr og Historier. De maa endelig, naar De kommer herind, en Aften gaae i Casino og see mit lille Stykke: "Hyldemoer", det bliver godt givet og tager sig ud. Ved / det kongelige Theater er der et evigt Røre. Gid nu dette lille Epistel træffe Dem begge to vel, dersom De have været syge. Venlige Hilsener fra Excellensen Collin, ligesom fra Hartmann! Hils hos Boiesens!

Deres trofaste hengivne

H.C. Andersen

til Konferentsraad B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 486-88)