Dato: 12. marts 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Juliane Margrethe Næboe, f. Gliese
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 2 Marts 1858

Kjære Fru Næboe

I den sidste Tid er Folk saa overvældende elskværdige mod mig med Middags Indbydelser, at jeg kommer i doppelt Forlegenhed dermed; jeg har i denne uge maatte svige hos flere gode Venner og imorgen er jeg nød til at gjøre det samme hos Dem! jeg kan ikke undskylde mig der her er indbudt for tredie Gang og der træffer Venner fra Landet. Jeg kom helst i Deres kjære lille Kreds!

tusinde hjertelige Hilsener

Deres hengivne

H.C. Andersen /

[Udskrift:] Til Fru Næboe,

Hjørnet af Kompagnistræde og Hyskenstræde anden Sal

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 222, billed 6595-96)