Dato: 28. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Basnæs den 28 December 1858

Kjære Edgar!

Du er vel nu oppe, sidder ved Vinduet og seer ud paa de levende Gader! jeg sidder eensom, en stille Juletid paa Basnæs, har foran mig Havetræernes sorte Grene og den flade aabne Strand, saa bleggraa eller sort med skummende Søer; et enkelt Fartøi langt ude i Horizonten er den eneste Nyhed som vise sig. - Forleden gik jeg op til Møllen og besøgte Wiehes, det var en Vandring som gjennem en Mose; den dyndede Vei kneb mig i Kaloskerne og holdt paa hvad den havde. - Da jeg forrige Løverdag reiste ud til Sorø, kneb det ordenligt i Lemmerne, det var en lumsk Blæst, med siberisk Kulde og ude i Sorø, om Søndagen, skar Vinden saaledes som om man blev vasket med ædende Vand og fik Iistappe i Nakken. Eleverne paa Academiet opførte Hostrups "En Spurv i Tranedands", der var, naturligviis overfyldt, meget varmt og Træk, jeg blev derfor kun første Act ud.

Her paa Basnæs har jeg skrevet en ny Historie: Hvad Vinden fortalte, eller Historien om /Waldemar Daae og hans Døttre. . Sagnet finder Du i Thieles Folkesagn, første Deel, Side 253, nu kan Du læse det der, og siden see hvad jeg har faaet ud af det. Vinden suser deri ganske godt kan Du tro! - Gud veed hvor jeg er næste Juul, næsten tænker og haaber jeg at være da i Rom; man skulde dog derhen en Juul endnu før man seer de høiere Julemarker. Vær nu forsigtig, men kjære unge Ven, knap godt sammen om Brystet, vogt Dig for Træk ved Vinduet, vær blid og elskelig i Omgang - saa skal Du nok blive en kjæmpe maaske Oldefader til den største Digter der kommer, mere kan jeg ikke ønske Dig!

Hils dine Forældre, dine Søstre og Artur, ligesaa Cousinerne og min ven Jonas Collin, der rimeligviis ofte seer til Dig! Brev faaer jeg rimeligviis ikke fra Nogen i Familien, din Onkel Eduard har allerede glædet mig med eet, men jeg vil tænke mig, at Du sidder oppe og maaskee gaaer lidt, men yndigt, fordi Du ikke maa ryge Cigar endnu. Hvad rart er der nu ogsaa ved saadant et Tobaksblad? Bladet fra Munden, her har Du mit beskrevne Blad. Glædeligt Nytaar.

Din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfillmscanning 13, 392-96)