Dato: 18. december 1857
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

328. Fra Jonas Collin.

Fredag Efterm. 18 Dec 1857.

Kiære Andersen

det er formedelst en Misforstaaelse, at jeg skriver disse Linier; jeg antog nemlig, at De sagde, da De i Morges forærede mig Deres Portrait, at »De kom igien siden« og derfor fik De kun et »Hverdags-Farvel«. Siden, da Folk kom til Kaffebordet, erfarede jeg at De var reist.

Det ærgrede mig, at jeg ikke havde faaet Dem sagt et ordentligt Farvel inden Aarets Udløb, - og denne Feiltagelse vil jeg godtgiøre ved at sende Dem et skriftligt inderligt faderligt Lev vel! !

Endnu engang: Tak for Billedet!

Deres gamle

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost