Dato: 15. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[Hul i papiret]

Basæs ved Skjelskjør 15 October 1857

Kjære Fru Balling!

Det er nu tre Uger siden jeg forlod Sorø og kom herud ved store Belt, i al den Tid har De og Deres
slet ikke hørt fra mig, De maa
dog have et lile Brev, uagtet [jeg]
lige staaer paa Springet at k[omme]
til Byen, i næste Uge, vil Gud
sees vi; jeg tager maaske allerede
fra Basnsæ Løverdag-Middag, Nu
synes det jo at Sundheds-Tilstanden
i Kjøbenahvn ikke er saa foruroligende
som da jeg tog bort, jeg længes ogsaa
kan De vel vide, efter mig egentlige
Hjem og hvad Befindendet angaar,
har det vist herude været
ligesaa udsat, somi Kjøbenhavn; /
Basnæs ligger kun to Miil fra
Korsør, Skelskjør er ikke en Miil
borte og der har ogsaa, som De
veed vist sig Cholera, i et af
Sognene, paa Holsteinborg Grund,
der er Nabo-Stedet, døde flere
af samme Sygdom, saa at Luften
vistonk har været usund rundt
herom; de første 14 Dage følte
jeg mig ogsaa stadig ilde, som
om jeg var tilsøes; nu aander
jeg bedre. Det er jo ret kjedeligt
at det drager saalænge ud med
Theatret paa Kongens Nytorv, jeg
holder ikke af at løbe den lange
Vei til Hoftheatret og sidde i det
snevre, indelukkede Locale, meget
kommer jeg der vist ikke.

Her paa Landet er endnu ganske
sommerligt, kun enkelte Dage blæser
Vinden skrap og ryster Løvet af Træerne, /
Bølgerne vælte da skumhvide gjennem
Beltet; dette har jeg ligeud
for mine Vinduer, kan see Dampskibene
gaae forbi og om Aftenen
øine Fyret ovre ved Laaland; det
er smukt og oplivende; ellers glide
Dagene stille hen uden al Afvexling;
jeg læser, skriver, løber lidt omkring
i Haven og før jeg mærker det
er den Dag lagt bagved.
Deres Moder haaber jeg
er vel, Deres Søster ligesaa,
og det samme er Tilfældet med
Dem selv. Hils hjerteligt, snart,
vil Gud, sees vi.

Deres hengivne

H.C. Andersen

Til Fru Balling født Næboe. /

[udskrift:] Til Fru Helene Balling født Næboe

boer paa Hjørnet af Hyskenstræde og Kompagnistræde, anden Sal, i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 218, billed 6584-87)