Dato: 10. oktober 1857
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

327. Fra Jonas Collin.

Kiøbenh. 10 Oct 1857.

Kiære Andersen

nu, da et Brev fra Dem bestemt bebuder, at De vil vende tilbage til Hovedstaden, tager jeg Pennen.

Det er mig kiært at De har taget denne Beslutning; De vil være os velkommen, som jeg haaberDe er overbeviist om. Ingeborg og Louise med.,. deeltejeg, nu ved Kaffeen, Deres Beslutning; Ingeborg befandt sig ikke aldeles vel; desværre, hun er jo ofte lidende.

Naar De nu kommer hertil, maa De hverken have Frygt for Choleraen, 5 ikke heller, om De skulde have nogen Frygt, lade Dem mærke dermed. Det er min uforgribelige Mening.

Lev vel; jeg glæder mig til at vi snart skulle sees her i Amaliegade.

kiærligst, Deres

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost