Dato: 20. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Sorø den 20 Sept 1857

Kjære Fru Ortved!

Endnu engang min hjertelige Tak for de venlige Dage jeg tilbragte i Deres hyggelige Hjem, jeg følte mig saa vel der og Luften selv var rigtignok ganske anderledes frisk end her i Sorø, hvor man er omsluttet af Skove og hvor netop ligeudenfor Ingemanns Have er en slem stinkende Kloak. Jeg er imidlertid hos kjære Mennsker, veed jeg er saa velkommen og befinder mig der til ret vel, først næste Løverdag, om Gud vil, tager jeg til Basnæs, gid at Sundheds Tilstanden i Kjøbenhavn / snart var der saa god at min Læge tillod mig at vende tilbage; med Forkjølelsen gaaer det hverken frem eller tilbage, jeg hoster og har ondt i Halsen, og gaaer men nu dertil stadig med Hospitals-Tanker, saa er man just ikke saa lystig! dog det klares vel snart til det Bedre! Vil De bringe Deres Mand og hans Søster de venligste Hilsener ligesom jeg ret af Hjertet takker Dem selv, kjære Frue for al Deres Godhed for mig!

Naar De seer Hartmanns siger De dem nok hvorledes jeg har det.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Fru Ortved i Roeskilde!/

[Udskrift:]

Til Fru Ortved

Adr. H. H. Provst Ortved i Roeskilde

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 303-04)