Dato: 15. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Roeskilde 15 September 1857.

Kjære Ven!

Ved de weimarske Festligheder forkjølede jeg mig saa at Hjemreisen var ganske tantalisk, jeg havde en Hovedpine, som aldrig før og frygtede for at det blev Typhus; næsten en Uge brugte jeg fra Weimar til Kjøbenhavn og først i Kiel hørte jeg om Cholera i Kiel, det var en fæl Modtagelse; jeg kom, noget bedre, i Løverdagsrnorges til Korsøer og havde saa gjerne taget lige til Sorø, men da jeg ikke vidste om man gjerne saae Nogen som kom over den Cholerabefængte By gik jeg lige til Kjøbenhavn; der ventede man mig ikke, mine Værelser vare ikke istand, jeg maatte tage ind i Phonix og min Læge trængte paa at jeg strax skulde igjen forlade Byen, da der var saa stærk Cholerine, jeg blev imidlertid Søndag over, men da om Mandagen (igaar), et Par Cholera-Tilfælde / viiste sig, blev der sagt mig at jeg bedst strax tog ud paa Landet f Ex til Basnæs, hvor man i lang Tid har ventet mig og hvor hen jeg nylig mældte at jeg ikke kom. Jeg vilde da igaar med Aften-Toget have taget ud til Sorø, men da jeg betænkte, at jeg kom der uventet og det Klokken 10 om Aftenen, gik jeg kun her til Roeskilde; i Banevognen traf jeg Provst Ortved han bad mig boe hos sig, her er jeg og bliver i Dag og imorgen, Alt er sundt i Roeskilde; med Toget som gaaer fra Roeskilde Klokken l tager jeg nu paa Torsdag, (altsaa overmorgen) til Sorø, vil De ikke nok have mig en 3 Dage, jeg hører da hvorledes det staaer til inde i Byen og bestemmer i Sorø om jeg tager over til Basnæs. Jeg veed at hos Dem og Deres Kone er jeg velkommen, De vil nok huse mig det Par Dage og jeg stoler paa at der er ikke Sygelighed i Sorø; jeg kommer da heller ikke lige fra Kjøbenhavn, men er luftet ud i / Roeskilde. Hils kjærligt Deres Kone; skriver De mig til, som jeg dog ikke venter, da er jeg i Roeskilde hos Domprovsten Ortved, indtil Torsdag Formiddag.

hjerteligst H.C. Andersen

til Konferentsraad Ingemann!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 439-41)