Dato: 14. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 Sept 1857

Kjære Fru Ortved!

For to Dage siden kom jeg fra Udlandet hjem til Kjøbenhavn, her er megen Sygelighed og i Dag høerer jeg om 5 Cholera-Tilfælde; min Læe befaler mig strax denne Dag at forlade Byen, da jeg hører til de noget ængstelige, siger han; jeg tager derfor til Sorø og senere til Basnæs. Dog naar jeg kun Roeskilde, da jeg nog havde Lyst at være der een a to Dage; har De nu, som De venligst sagde, Plads til mig og De ikke frygter Een som kommer fra Kjøbenhavn, hvor der endu aldeles ikke er Tanke om Epidemi, da vil jeg naturligviis hellere sove ogsaa denne Nat i Deres Huus end i et Hotel; Overbringeren vil sige Dem at jeg alt er i Roeskilde, og seer Dem altsaa meget snart. - De / maa iøvrigt ikke føle Dem forlegen ved ikke at kunne modtage mi, har De andre Gjester, jeg bliver da i Hotllet og aflægger en Vesit hos Dem imorgen.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

i stor hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 300-02)