Dato: 12. august 1857
Fra: Caroline Amalie   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Herr Professor Andersen!

Jeg har meget glædet mig over Deres smukke Brev fra Gads Hill Place; med sine skjønne Udsigter og sin yndige Duft af Roser og Høe og med sit skjønne Familie Liv indendørre. Jeg begriber saa godt at De gjerne dvæler der og ikke denne Gang, i denne ualmindelig skjønne Sommer, søger Londons Sværm! Siden Begyndelsen af Juni har jeg lidt af et daarligt Been, der i 6 a 7 Uger har bundet mig til Kanapeen; ikke desmindre har jeg dog usigelig glædet mig over denne sjeldne Sommer og nydt den saa meget jeg kunne; stedse liggende ved det aabne Vindue og med Fryd godtende mig over Udsigten ind i min Park. Desuden kjørte jeg hver Dag til Dyrehaugen og saae Sundets fortryllende Skikkelse.

Lyspunktet i Kjøbenhavnernes Sommertilværelse var det skandinaviske Præstemøde og Biskop Tomanders Tale i Frue Kirke var af begeistrende Virkning. I Sverrig synger hele Menigheden Messen med, og Begeistringen voxede i den Grad, at alle danske Præster enten de ville eller ei maatte istemme med de svenske og norske, hvilket var, synes mig af stor Betydning for Broderskabet, ja for det skandinaviske Broderskab i bedste Forstand, det der knytter sig til Kirken. -

Nu lev De ret vel Herr Professor Andersen, snart haaber jeg at hilse paa Dem efter Deres Hjemkomst!

velvilligst

d 12 August 1857

Caroline Amalie

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter