Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 29. juni 1857
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

320. Fra Jonas Collin. - , 1857 Juni 29.

Efter min Almanak er det i Dag netop en Maaned siden De forlod Kiøbenhavn. - Da De i Deres Brev af 24 (st. Hansdag) ønsker at faae Breve, saa sender jeg herved 2, hvoraf det Enes Ydre i den Henseende er mærkeligt, at man af den hollandske Udskrift har udfundet, at H. C. Andersen var Spillemand ved en af Bataillonerne, men ikke ved den 17de.

Jette Collin, til hvem Deres ene Brev var stilet, er paa Föhr med Louise og en af Wanschers Døttre. Derhen har Edvard sendt Brevet.

Skulde noget særdeles mærkeligt passere ved Lotteritrækningen, vil Inspecteuren vel ikke forsømme at lade en Telegraph gaae til Kent.

At De befinder Dem saa vel hos Dickens, glæder os alle meget.

Deres faderligt hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost