Dato: 16. juni 1857
Fra: Carl Joachim Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

London. 70 Old Broad Street, City, E. C.

Den 16 Juny 57.

Kjære Herr Andersen,

Ret hiertelig Tak for Deres venlige Brev, og gratulerer jeg Dem til i denne Varme at være saa vellogeret og nyde alle Landets Glæder i en saa interessant Familiekreds som den, De nu er i. - Jeg har ofte glædet mig [ved] at høre indirecte om Dem, og at De i alle Henseender var Lykkens Kæledægge. Det kan jeg ikke sige, for jeg har gennemgaaet mange mørke Dage, men Tiden læger selv de dybeste Saar. Det skal inderlig glæde mig at see Dem igien, om De kommer til London, for efter Deres Brev at dømme bliver De jo i Kent.

Deres Breve har jeg sagt Contoiret, at man skal sende Dem, saafremt noget kommer, til den opgivne Adresse.

Tusind Tak for den mig tilsendte Bog, som Bentley tilstillede mig from the author.

Børnene ere nu Kiæmper, og den ældste gaaer denne Uge til Norge og til Nordkap, for at fiske, og da staaer, hvor Rusen ikke tør fiske i.

Det er nu paa sin Engelsk, men jeg har med Villie giort dem til Stor-Englændere med de gode og de mindre lyse Punkter.

Nu kan De lære at slaae Høe og snart hielpe med at plukke England, Deres Humle. Jeg holder dog mere af Italienske Druemarker.

Vær inderlig hilset fra Deres hengivne

Hambro.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter