Dato: 13. juni 1857
Fra: Alfred Reventlow-Criminil   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

19 Chapel Str. Belgrave Square. Den 13de Juni 57.

Kjære Hr. Professor,

Vi have netop mad taget Deres venlige Linier af Gaars Dato og glæde os meget til at see Dem herovre. Brevet til Hambro skal strax besørges, og skulde der komme Breve til Dem skal de uopholdeligen sendes Dem.

Vil De ikke præsenteres for Dronningen? Der findes 2 Leiligheder: den 18de ds. ved Levee og den 23de ved Drawingroom. De maatte nok være saa god at lade mig det vide et Par Dage i Forveien, da jeg maa melde det til Ceremonimesteren Og De maatte være i Uniform eller Hofdragt, men det er nok Umagen værd, og De vilde saa blive indbuden til Hofballerne.

Hambro's Adresse er 70 Old Broad St. City.

De venligste Hilsener fra C. Moltke og Deres hengivne

A. Reventlow-Criminil.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost