Dato: 27. maj 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 Mai 1857.

Kjære Ven!

Dette Brev kommer til Dem paa Fødselsdagen, Glæde og Velsignelse over Dem! gjerne var jeg selv kommet, og det var ogsaa nærved at skee, uagtet jeg tidligere havde sagt, at jeg ikke kom, men jeg maa blive her i Byen og det endogsaa længer end jeg ventede. Det var min faste Bestemmelse at reise fra Kjøbenhavn nu Fredag Klokken 12 og at være hos Dem og Deres Kone ved Spisetid, derpaa tilbringe der Løverdag og Søndag og da Mandagmorgen med Banetoget til Slagelse hvor en Vogn / fra Basnæs venter mig, efter Aftale; der bliver nu heller ikke noget af at komme bort Fredag, idet at jeg er tilsagt til Møde, som Jury, ved Theater-Saissonens Slutning, der skal maaskee vælges nye, jeg veed ikke, men Mødet er desværre først ansat til Løverdag Klokken 11, jeg bliver altsaa nødt til vente her i Byen, til det er forbi; men Løverdag Aften Klokken 7, om Gud vil, gaaer jeg da med Toget til Sorø, hvor jeg jo altsaa indtræffer lidt efter 9. Jeg faaer altsaa, paa Udreisen kun blive den hele følgende Dag "Søndag" hos Dem, istedetfor Løverdag og Søndag, men, ikke sandt, naar jeg saa kommer hjem fra Udlandet vil De have mig een Dag længer. Altsaa sees vi / Løverdag aften og jeg tager bort igjen Mandag morgen, idet jeg gjerne vil fra Basnæs Onsdagaften og ud i Verden. Ifjor havde jeg godt paa Reisen af de bittre Draaber, som kun kan faaes i Sorø, jeg vilde gjerne iaar igjen have en saadan lille Flaske med, men da jeg kommer seent Løverdag, og gaaer tidligt Mandag, er jeg bange for at om Søndagen, især en Pintse-Søndag, er alle Udsalgs Steder lukkede, derfor vil jeg være saa forsigtig allerede her i Brevet at bede Dem om at Deres Pige før jeg indtræffer maa have kjøbt en saadan Flaske Mavedraaber til mig, og at De vil gjøre Udlæget, til vi sees.

En Deel Breve i Vers og Prosa har jeg faaet, meest fra Anonymer, der synes tiltalt af min nye Bog. Gid den maa / gjøre noget godt! Tak for de venlige Ord De skrev fra Dem selv og Deres kjære Kone, jeg er saa glad i den Tilfredshed De begge udtale. - Varmen herinde var for to Dage siden meget trykkende, jeg blev ganske syg af den, nu det er koldt igjen, føler jeg mig mere vel. Hils Deres Kone, ligesom ogsaa Svanes; der i Huset er vel nu Sundhed og Glæde igjen!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

En velsinget228 Mai! et nyt og kyksaligt Livsaar rulle op! -

En deilig velsignet 28 Mai! et nyt og lyksaligt Livsaar rulle op!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 427-30)