Dato: 18. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 18 October 1856

Kjære Ven!

I Dag kun et Par Ord, men det er for at sige Dem at jeg nu har faaet endt anden Deel af Romanen, det vil sige den første Nedskrivning, efter hvilken De og Deres Kone alt kjender første Deel; jeg har stor Lyst til at læse dette Nye for Dem begge to og da jeg netop Søndagen den 26de skal staae Fadder paa Holsteinborg, saa har jeg tænkt paa at kunne smutte ind til Sorø og der en Eftermiddag og Aftenstund læse for Dem. Jeg kommer jo ikke til Uleilighed? Min Reiseplan er altsaa den, at jeg Torsdagen den 23de tager med Middagstoget fra Kjøbenhavn og er da halv fire i Sorø, jeg vilde da blive hos Dem Fredag over og Løverdag morgen lade Vognen fra Holsteinborg / afhente mig i Sorø. Veiret haaber jeg vedbliver at være godt; en stor Forkjølelse har jeg nylig overstaaet, Øieblikket til en saadan lille Reise-Svip synes altsaa heldig. Romanen har jeg nu selv fundet et Navn til, det jeg synes er betegnende nemlig:

"At være eller ikke at være!"

altsaa paa Engelsk "To by or not to by!"

Hils hjerteligt Deres Kone, ligesom ogsaa Svanes!

Deres trofast hengivne H.C. Andersen

ihast

til

Hr Etatsraad, Professor B. S. Ingemann /

[Udskrift:]

Til Etatsraad, Professor B. S. Ingemann

Ridder af flere Ordener

i Sorø.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 410-12)