Dato: 9. september 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Sept 1856

Kjære Ven!

Nu jeg er kommet ind til Byen mellem de høie Huse, begynder med Eet Sommeren, den jeg søgte paa Landet; igaar og i Dag er her en Hede, saa jeg puster og ønsker at jeg var i Deres kjølige Skovnatur eller paa Basnæs ved den friske aabne Strand! det er næsten ærgerligt at være kommet til Byen nu at der er deiligst paa Landet. - Gid at jeg var blevet lidt længer ude! - Nu, imidlertid min hjerteligste Tak til Dem og Deres Frue, i Stuerne der er altid sommergodt at være! - og jeg er saa glad ved at De begge to synes godt om den nye Roman, De maa selv vide det med hvilken Kjærlighed man selv betragter sin Digtning i det den endnu, saa at sige, fødes. - I Banevognen, / hvori jeg kjørte ind, traf jeg Jægermester Post med sin Kone, de skulde just ind og besøge et stakkels Idiotbarn de har i Idiot-Anstalten, jeg fortalte derved om hvad jeg havde sagt i: "et Stykke Perlesnor", om denne Udveklings Anstalt og jeg saae Taarerne komme Forældrene i Øinene, det var dem velgjørende at høre et Sted venligt opfattet, hvorom Mange tale haardt og de sagde mig at mine Ord, som de i Dag saaledes tilfældigt fik at høre, var dem som et godt Varsel for Besøget.

Gamle Collin fandt jeg livlig og vel, han, ligesom ogsaa Mathilde Ørsted, takker Dem for den venlige Hilsen og sender Dem igjen en lignende. - Den nye Theaterdirecteur har jeg talt med, han kom mig særdeles venlig imøde, sagde mig at Mulatten vilde nu igjen komme paa Scenen; jeg har nu ogsaa faaet fri Entré / alle Aftener; - Madam Rosenkilde træder op næste Løverdag som Cendrillon. Høedt blev forleden Aften modtaget med stormende Jubel og et Par Piber, han spillede særdeles godt. En Hr Hagen fra Norge, der er traadt op paa Casino, synes at være betydelig.

Min lille Stue fandt jeg hyggelig og næt med mange friske Blomster, da jeg kom; og paa Bordet laae et godt Portræt i Ramme fra Storhertugen af Weimar, hans eget Billede, det var til Velkomst-Hilsen. Endnu er jeg i Reise-Døning, og kan altsaa ikke begynde ret paa Romanens anden Deel, men jeg haaber snart at kunne det.

Frøken Wulff, hvis Broder som De veed døde i Amerika, hvor de to reiste sammen, finder jeg mere aandelig stærk i sin store Sorg, end jeg havde / tænkt mig; hun skildrede mig igaar Broderens smertelige Død, De veed, det var af den gule Feber, det maa være en skrækkelig Sygdom. Capitain Sommer, der er gaaet den igjennem og kommet hjem, saae jeg imorges, Feber-Sporene i Ansigtet er som dybe Knivshug; den er dunstet bort gjennem græsselige Bylder.

Fra Marcus og Rebekka Spring, hvem De jo kjender af Frøken Bremers Bog, bragte her Jette Wulff mig Longfellows nyeste Digtning: »The song of Hiawatha«, der beundres meget. En Mand der i Jette Wulffs Forladthed paa Reisen var uendelig elskværdig og god mod hende var Tydskeren Kohl, den berømte Reisende.

Men nu, for i Dag, lev hjertelig vel! snart skriver jeg et længere, mere indholdsrigt Brev, dette er kun Tak og Haandtryk til Dem og Deres velsignede Kone. Hils Svanes og Harders.

hjerteligst

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 406-09)