Dato: 4. juni 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 4 Juni 1856.

Kjære Ven!

Min hjerteligste Tak til Dem og Deres Kone for de smukke Dage De forundte mig i det hyggelige Hjem. Nu har jeg da et Par Dage været her i Byen og seet Vennerne, i Dag begynder jeg igjen at sige Lev vel i det jeg paa Fredag flyver til Udlandet; Dreyschock reiser med og da han ikke holder af at være paa Søen og jeg ogsaa meest elsker den seet fra Landjorden, saa gaae vi med Aftentoget paa Fredag til Korsør og da om Natten til Kiel; naar De altsaa Fredagaften hører Dampdragen fløite saa flyve vi forbi Sorø og jeg tænker paa Dem og Deres Kone, paa Svanes og Alt hiin Side Søen. - Det kan ellers blive langt nok fra Korsøer til Kiel, tænk Dem at Etatsraad Collin, der i Stormen mellem Søndag og Mandag reiste denne / Vei, brugte hele 12 Timer fra Korsøer til Kiel, og maatte gjøre Reisen paa det lille Fartøi "Zephyr". - Jeg lovede Rector Boyesen, som tog ind til Kjøbenhavn fra Sorø, samme Dag som jeg, at jeg skulde, naar jeg skrev Dem til, lægge en lille Reiseplan, til hans Afbenyttelse, indeni den første Skrivelse jeg sendte Dem; her er samme, er De saa god at give ham den med en venlig Hilsen. Tak for Brevet fra Holsteinborg jeg modtog det igaar; Gamle Collin beder mig at bringe Dem hans hjertelige Hilsen. - Fra Dresden eller Weimar skriver jeg Dem til, og da glæder De jo ogsaa mig med et lille Brev; i Dag er det kun dette lille Epistel med den inderligste Tak og Hilsen! Gud lade os Alle glade mødes! Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

Til Hr: Etatsraad, Professor B. S. Ingemann.p>

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 400-01)