Dato: 25. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 25 Mai 1856.

(Søndag-Aften)

Kjære Ven!

Tak for den deilige Hilsen De sendte mig i "Guldæblet",jeg fik det imorges og begyndte strax derpaa, men siden var jeg med i Kirke og nu er her bevægeligt og liden Ro, saa at jeg nok først i Sorø selv faaer ret nydt det, Noget jeg ret glæder mig til, thi jeg kan alt fornemme det er en Digtning der ret vil opfylde mig! Gud hvor De er deilig ung og frisk, gid jeg ogsaa maa blive det! - Imorgen tidlig kjører Greven til Banegaarden ved Sorø, Doctor Saxdorf tager med Vognen her tilbage, men kan kun blive i Besøg nogle Timer og maa alt samme Dag tilbage igjen med sidste Tog til Kjøbenhavn, jeg har derfor lovet at blive her til imorgen Eftermiddag og saa fører jeg Saxdorf / til Banegaarden og er da altsaa Mandagaften før Klokken otte, om Gud vil, hos Dem og Deres kjære Kone; kommer jeg ikke til den Tid, da indtræffer jeg først Tirsdagmorgen. De vil jo nok beholde mig denne Uge ud! Lev hjertelig vel!

Deres trofast hengivne H. C. Andersen

i hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 398-99)