Dato: 15. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basnæs den 15 Mai 1856.

Kjære Fru Kock!

Først min hjerteligste Lykønskning til den veloverstaaede Examen! bring den kjære unge Lieutenant min Gratulation. Her følger Brev til Deres Søster; De vil være saa god at læse det og see der af min Leven og mine Planer; skulde De have faaet et lille Brev til mig da lad det gaae til Holsteinborg per Skjelskjør. Sidst i / denne Maaned eller først i den næste, kommer jeg til Kjøbenhavn, og glæder mig da meget til at see Dem, Deres Mand og Børn, hvem Alle jeg sender min hjerte1igste Hilsen.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Til

Fru Conferentsraadinde Kock.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 201, billed 6514-15)