Dato: 24. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Signe Læssøe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Dec 1855

Kjære Fru Læssøe!

Tak for de moderlige, kjære Linier De igaar sendte mig! hvor De dog er trofast og god! - Maa jeg - ved to smaa Historier, som Bogen her gjemmer, - aandelig være sammen med Dem og Deres Søn Viggo iaften, tiltaler disse Digtninger Dem, da vil det være en stor Glæde at / høre det! - Tak for alt Godt! Gud glæde og velsigne Dem!

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Læssøe 25-26)