Dato: 13. oktober 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: N. C. L. Abrahams
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 13 Oct 1855

Kjære Professor Abrahams!

De var saa venlig og god at tilsige mig Deres Hjælp med et Svar paa Fransk [Brev]til Oversætteren Puget, jeg antager at denne er en Dame, hvilket De af det vedlagte Brev bedst vil see, tør jeg nu plage Dem med at erholde Deres Hjælp og ikke blot med franske Ord, men - ja De / tillader det! - en lille Skrivelse paa Tydsk, hvorved jeg maaskee kan hjælpe Hoftheatret til et meget dramatisk Stykke, eet skrevet for Hødt, Wiehe og madam Nielsen. - Deres hjerteligt hengivne og taknemlige

H.C. Andersen

Til Professor Abrahams Ridder & &

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 193, billed 6502-03)