Dato: 11. september 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Weimar 11 Sept 1855

Kjære Ven!

mine Breve ligesom dryppe til Dig, her kommer i Dag igjen en Draabe, hvori foruden min hjertelige Hilsen til Dig og Dine, jeg har at tilføie ved min seneste Efterretning om Liden Kirstens Opførelse her i Weimar, at Intendanten "Oberhofmeister, Baron Baulieu-Marconnay", til hvem Partituret skulde sendes beder mig sige Dig om Du vil bestemme hvad de her have at betale Dig for din Musik, naturligviis, er Weimar, som Du veed en mindre By, Staten ikke een af de rige, de kunde ikke, siger han, give betydeligt, Din Deel vil ikke være stor, men Din Musik bliver bekjendt og det er - mener jeg - Hovedsagen. Beaulieu siger at de ogsaa her i Weimar kunne besørge en Afskrift af Musik-Partituret naar de snarest erholde det. Lev frisk og vel! om nogle Uger, om Gud vil, mødes vi i Kjøbenhavn. Din trofast hengivne

H.C. Andersen

[udskr:]

Til Componisten Professor J. P. E. Hartmann

Qvisthuusgaden i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 174)