Du har søgt på: +"1855-08"*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 23. august 1855
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

279. Fra Jonas Collin. d 23 Aug 1855

Kiære Andersen

efter Deres Forlangende, senest fra Schafhausen og Zürich af 17 og 18de, ankommet d. 22de, sendes hermed 75 r pr. for 101 r 12 ß d.

Jette og Louise forblive da i Wildbad. Edvard og Jonas ventes her i Dag. Jette havde i de sidste Dage befundet sig bedre.

I et af sine sidste Breve skriver Augusta: "Jeg vilde ønske at Andersen kunde læse i mit Hierte hvor taknemlig jeg er ham, og at jeg kunde dele den Glæde og Tilfredshed jeg føler ved at læse Edgars Breve, med ham".

I Tirsdags Aftes kom Lind tilbage fra sin jydske Reise.

Lev vel, kiære Andersen, og hils min kiære Edgar mange Gange.

faderligst hengiven

Collin.

Fra Fødselsdags Personerne, som befinde sig vel, skal jeg naturligviis hilse.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost