Dato: 29. juli 1855
Fra: Jonas Collin d.æ., Ingeborg Drewsen, f. Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søndag, 29 Julii 1855. Khhavn.

272. Fra Jonas Collin og Ingeborg Drewsen.

Kiære Andersen

Jeg faaer nu Svar fra Gottlieb og Augusta, som med Glæde modtage Deres Tilbud om Edgar, der ankom hertil i Gaar og nu er dobbelt overrasket, først ved Deres venlige Tilbud, og dernæst ved Forældrenes Samtykke.

Tirsdag d. 31 Jul reiser han altsaa herfra med Obotrit til Wismar, og følger Deres Forskrifter i Brevet. Penge skal jeg medgive ham.

150 r pr. til Dem og 90 r pr. til ham selv. lev vel

Deres faderl. hengivne

Collin

[Fra Ingeborg Drewsen]

Min kjere velsingede Andersen!

Et Par Ord skrive rjeg her, blot for at sige Dem, at nu har Jonna det ret godt, og jeg haaber at hun kommer herind paa Løverdag, vi have det ellers her ved det gamle. Jeg havde tænkt paa at skrive til Dem, at da hverken Edgar eller Einar kunde rejse med Dem, saa vilde Louise og jeg komme, men jeg er bange, at De skulde blive noget forskrekket ved den Spøg. Jeg skal snart skrive ordenlig til Dem. Lev vel

Deres trofaste

Ingeborg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost