Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 22. juli 1855
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

268; Fra Jonas Collin.

Søndag 22 Jul 1855 Kbh.

Kiære Andersen

Deres Brev af 19 d. M. modtog jeg i Morges.

-Edvards reiste til »Bad Wildbad pr. Pforzheim an der Ems im Würtembergschen«, de gik til Stettin, Berlin, Leipzig, München, Stuttgard.

- Ingeborg er endnu ikke kommen hiem, fordi Jonna ikke er fuldkommen rask. (Einar har faaet Ansættelse i Banken)

Gottliebs reise i Morgen til Silkeborg, hvor Theodor er.

Lind agter i næste Uge at giøre en Tour til Jylland. Louise og Børnene blive hiemme.

- Om de 800 r henvender De Dem til mig.

Deres »Livs-Eventyr« har meget interesseret mig; det har været tilfældigt, at jeg ej har berørt det i mit forrige Brev.

Alle Deres Hilsener har jeg besørget.

Jeg længes meget efter nogle Linier fra de Bortreiste.

Lind kom nu hiem fra et Besøg hos en Svoger, Justitstaad Schou, der har ligget syg af Podagra, og i den Tid læst Deres »Livs Eventyr« som. svært havde grebet ham; Louise vil vist ved Leilighed fortælle Dem derom.

Jeg bliver i dette Øieblik giort opmærksom paa, at Edvards havde omtalt ogsaa at berøre Nürnberg og Augsburg -

Lev vel; gid jeg med Posten i Morgen maae høre fra mine Reisende.

faderligst

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost