Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 6. juli 1855
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

263. Fra Adolph Drewsen.

Kjøbhvn. 6 Juli 1855.

Kjære Andersen!

I Gaar d. 5te Juli ved min Hjemkomst fra Retten forefandt jeg Pakken med 21-22de Bind af Deres samlede Værker; jeg fordeelte samme Dag de til de Nærmeste bestemte Exemplarer, Jonnas Exemplar afgik i Morges med Gusta Collin, Mathilde Ørsteds ligger indpakket for i Formiddag at bringes hende, naar Criminalretsbuddet kommer; Malle Drewsens ligger med Korsbaand om for at afgaae med Posten, Frøken Bremers bringer jeg selv i Formiddag til Delbanco, saa er her tilbage Mad. Rosenkildes, som venter hendes Ankomst, og endvidere 5 Exemplarer, da Pakken ikke indeholdt 12, men 14 Exmpl. -All right! haaber jeg, De siger. - Formeld min Compliment til Hrr og Fru Serres, som have været saa venlige mod mine Sønner. - Gid De maa være fri for Bylder og Cholera, og hele Deres Reise igjennem maa kunne sige: all right.

Deres hengivne

A. Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost