Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 2. juli 1855
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Mandag 2 Julii 1855 Kiøbenhavn.

260. Fra Jonas Collin.

Kiære Andersen

de sidste Efterretninger om Jonna vare meget beroligende. Ingeborg og Augusta forblive der endnu for det Første.

Jette Collin kom, i Dag, for første Gang efter sin Sygdom, til Fods her til Kaffen.

Pauline Drewsen ventes til Middag hos Adolphs.

Jette Pedersen befinder sig vel.

De to danske Postmærker, som stode paa Deres Brev, bleve ikke respecterede; Brevet var sat i Porto og udenpaa stod »frmk. ugyldige«.

For det Kiøbenhavnske Postvæsen er, det kan jeg efter mit mange aarige Bekiendtskab dertil forsikkre, »Huusnumret« aldeles overflødigt.

Deres Hilsener har jeg bragt til Vedkommende; Fru Lind var atter forbigaaet; thi da Lind ikke er min Søn, saa kan hun ikke regnes til Sønne Koner; dette, til Efterretning for Fremtiden.

»Den ny Bog« har jeg ikke seet og heller ikke hørt noget derom endnu.

Nu vente vi Efterretninger fra Dem fra Dresden.

Lev lykkelig og vel.

med faderlig Hengivenhed

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost