Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 27 Mai 1855

Kjære trofaste Ven!

Pindseklokkerne ringe, Solen skinner, Alt lokker ud i Skoven, som nu staaer grøn, men jeg kan ikke komme afsted, Correctur-Læsning holder mig i Stuen; de sidste Ark faaer jeg imidlertid til næste Onsdag, og saa tænker jeg paa at flyve afsted - Fredagen den 1ste juni kommer jeg - om Gud vil - ud til Dem og bliver en 8 a 9 Dage; De og Deres Kone ville jo nok unde mig Huus- og Hjerte-Rum, saalænge, jeg trænger til at aande Skov-Luft og drikke Foraars Solskin! nogle Correctur-Ark faaer jeg vel endnu at læse igjennem derude, men det bliver 3die Correctur, altsaa ikke den værste, den hele Bog vil jeg, om De og Deres Kone have Lyst at høre den, kunne læse for / Dem. - Fra Sorø tager jeg til Basnæs, og da atter til Kjøbenhavn for nogle Dage efter Ankomsten at flyve ud i Verden et heelt Aar. Bring Deres Kone min hjerteligste Hilsen; Fredag gaaer jeg med første Banetog, kjører saa med Dagvogn til Sorø, Tiden jeg kommer veed De da bedre end jeg, rimeligviis er det Klokken 3 om Eftermiddagen.

Lev vel!

Deres inderligt hengivne

H.C. Andersen.

til

Hr Etatsraad, Professor B. S. Ingemann

Ridder af flere Ordener &

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 365-66)