Dato: 11. juli 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik (Fritz) Moltke
Sprog: dansk.

Christinelund ved Præstø den 11 Juli 1854

Deres Excellense

vil modtage min hjertelige, inderlige Lykønskning til Deres Børns Forening; jeg kom hjem fra Udlandet for et Par Dage siden og er strax taget ud til de unge Stampes, her hører jeg om Brylluppet og det er mig en Trang strax at skrive Dem og ligesaa de unge Folk til, og jeg kan vel adressere: Eckernførde.

Paa min korte Reise-Flugt i denne Sommer, har jeg, som altid mødt uendelig megen Opmærksomhed og Godhed hos alle Fremmede, men desværre leed jeg af Sygdom, i Verona blev jeg om Natten stukket i Kinden og Halsen, rimeligviis af en Scorpion, / det svulmede stærkt og i flere Dage og Nætter leed jeg stor Pine. I München maatte jeg søge Læge-Hjælp og fandt i Kongens Læge Geheimeraad Gietl en sand og omhyggelig Ven. Nu er jeg igjen, paa nogle Ar nær, frisk og vel, har et Arbeide i Tanke og flyver snart igjen til Byen. - Deres ældste Søn og Svigerdatter hører jeg ere her tilbage fra Italien, vil Deres Excellense brinige dem mit Velkommen og hjerteligste Hilsen

Deres taknmelig hengivne

H. C. Andersen

Excellensen

Grev Moltke-Bregentved.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 795-96)