Dato: 31. december 1852
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d: 31 Dec 1852

Hvor vanskeligt det nu falder mig ind at skrive, saa kan jeg dog umulig lade det Aar gaae bort hvori De har viist mig saa megen Venlighed ved at sende mig Deres deilige Bøger; kjære Andersen, jeg kan ikke noksom takke Dem for Nydelsen af de velsignede Smaahistorier. Alt paa rette Plads: er jo herlig, rigtignok synes mig de Adelige trænge ikke til den Hylding, men lad gaae! - Hele Stykket er mesterligt, og velgjørende at tænke paa. Den lille Piges Sorg føler jeg saa ganske, jeg har eengang havt en lignende, som jeg aldrig har glemt, jeg indseer saa godt hvorfor Barnet sørger saa uendelig, Erfaringen har jo ikke lært Dem at Tiden dulmer nesten alle Sorger. Deres Hønsehistorie maa jeg blive i godt Humør over hver Gang jeg tænker paa den eller taler om den, den er ægte og vil leve længe, længe.

Bliv ved at skrive kjære Andersen, De glæder, De opmuntrer saa Mange, og saa Mange trænge dertil, deriblandt regner jeg mig, som takker Gud for at Sands for alt Skjønt og Godt bliver ved at leve i mig, og lette min Alderdom.

Gid alle de oplivende og muntre Øieblikke Deres Digterværker i Aar har frembragt, maa samles som Solstraaler i et Prisma og hvile over Dem saa at det nye Aar maa blive velsignet for Dem det ønsker Deres inderlig hengivne

Signe Læssøe.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter