Dato: 22. november 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22 Nov 1853

Kjære Fru Kock!

hjertelig Tak skal De og den kjære Henny have fordi jeg fik Lov til at læse Brevet han har faaet, her sender jeg det igjen tilbage, men i Dag at skrive til Deres Søster er mig ikke mueligt, jeg har saa megen Korrectur, at jeg ikke bliver færdig med den, og skal i Aften til Dronningen. Gjør endelig Deres Broder opmærksom paa at han hvert Sted hvor han venter Brev, der paa Posthuset, før sin Afreise opgiver Stedet han tager til, saa komme Brevene strax; siig ham nu ogsaa at han skriver til Nürnberg om det første Brev. Mange hjertelige Hilsener til Dem, Deres Mand og Børn. -

Jeg troer at naar De i Dag sender Brev til Genua, da kommer det der senest om 9 a 10 Dage. Maa jeg næste Gang faae et lille Brev med

hjerteligst H.C. Andersen

[ Udskrift:]

Til

Fru Konferensraadinde Kock!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 184, billed 6472-73)