Dato: 11. september 1853
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søndag 11 Spt 1853.

250. Fra Jonas Collin.

Kiære Andersen

efter Deres Ønske skriver jeg strax til Svar paa Deres i Dag ankomne Brev, at Ingeborg ventes hertil i Morgen, Mandag.

men om hun kommer til Lands ell. til Vands, vides ikke. Hun har under sit Ophold paa Christinelund befundet sig meget vel.

altsaa vil De ikke forlade Sorø førend næste Torsdag; det forundrede Augusta, hun længes efter Dem; i Gaar Aftes spadserede hun og jeg forbi Deres Bopæl i Nyhavn; man venter Dem der, thi alle Vinduerne vare aabne; men de blive nok lukkede, naar De skal sove der.

Edvard er i Altona.

lev vel! hils Fru Thomsen, Et R. Ingemann og hendes (Fru Thomsens) Søn Carl.

Faderlig hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost