Dato: 3. september 1853
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbh. 3 Sept 1853.

248. Fra Jonas Collin.

Kiære gode Andersen

da jeg ogsaa af Deres sidste Brev af 31 Aug. maa slutte, at De sætter nogen Priis paa nogle Linier fra mig, skiøndtjeg antager at det, De mindst savner, er Breve, saa tager jeg Pennen, især for at meddele Dem den behagelige Efterretning at Ingeborg havde en heldig Reise til Bøget, drak Bouillon i Kiøge Bugt, kom - tilligemed Fenger, Ida og to Børn - lykkelig til Christinelund, har allerede været paa Nysø, og Dagen derefter giort Kiøretour -- kiender De hende ikke deri? - Idag, Løverdag, reiser Fengers derfra for at besøge hans Broder, og maaskee Strøms i Vordingborg. Jonnas Finger, hvori hun havde liidt meget (spørg Theodor) er i god Bedring; Fenger »pillede« (Ingeborgs Udtryk) lidt derved og det giorde ikke ondt.

De veed sagtens at Kochs ere komne tilbage; jeg har ikke seet noget til dem.

Nu lever De vel et Herreliv siden De harfaaet Theodor og Viggo derover? Hvad der maa være for en Spørgen!

Jeg har det, som begribeligt er, meget godt hos Augusta og Gottlieb, og besøger nogle Gange dagligen Gaarden i Amaliegaden; naar De faaer at see hvorledes Conditoren roder op i Bredgaden, vil De drage et Suk.

Hilsen til Theodor og alle øvrige Vedkommende!

faderligst

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost