Dato: 28. juni 1853
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Ven!

Medfølgende Bog fra Atterbom til Dem modtog jeg i Søndags og sender den nu med første Agepost, for at den maaske kan naae Dem i Silkeborg. Jeg vedlægger en Efterskrift Dem angaaende, i et Brev fra Fred. Bremer af 15de Juni fra Stockholm. Hun klager over Øiensvaghed og vil paa Landet; Hun er ellers livsfrisk og deler Deres Reiselyst: hun tænker nu paa eller længes efter at see »Ryssland; i synnerhet dess asiatiska Associationer for att rätt uppfatta dette stora still lif i kontrast mot vesterlandets lif.«

Det var egentlig en Kone for Dem - naar hun kun var noget yngre; med Deres europæiske og hendes americanske og asiatiske Syvmilsstøvler kunde der ret spadseres »gemytligt« sammen. Jeg gaaer endnu og hiver her med min kigagtige Hoste, og saalænge jeg ikke er bleven den kvit, har jeg ikke ret Lyst til nogen Ting. Der er jo Cholera i Kjøbenhavn. Bliv derfra til den Gjest er borte! Jeg haaber, Kulden nu skal fordrive den. Det var forfærdeligt, skulde den tage alvorlig fat. Det Heldige ved at være kommen over de 64 Aar, er et Fortrin, jeg ikke kan meddele Nogen. Dog - ret betænkt er Livet jo lige langt for os Alle - men dets Jordfarve kun af en noget længere eller kortere Udstrækning. Gid nuJordfarven i Deres maa være saa smuk og langstrakt, som Deres Eventyr-Muse behøver til at spinde sin Tot af med Glæde! Lad mig ved Leilighed høre hvor De færdes og hvad Godt og Smukt De lever i! De hjerteligste Hilsener fra min Lucie og

Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter