Dato: 30. maj 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Rasmus Emil Elvius
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 30 mai 1853

Høistærede!

Her har jeg den Fornøielse at sende Dem en Afskrift af Choral og Cantate, saaledes om jeg troer, den maa trykkes; De er nok saa god, da jeg ikke er her i Byen, at sørge for at der læses godt Correctur - Jeg vil haabe at De kan benytte Texten, men da jeg selv ikke er tilfreds med den, er det min Bestemmelse, som jeg strax tillod mig at bemærke, at mit Navn ikke må sættes under den. - Med den hjerteligste og bedste Hilsen til Dem Hr Forstander, forbliver jeg Deres

ærbødigste

H. C. Andersen.

Til Hr. Forstander

Elvius.

Tekst fra: Solveig Brunholm