Dato: 26. april 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Mary Greenleaf Stallknecht
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 April 1853!

Hvorledes skal jeg ret kunde takke Dem [overstr: ret] for det deilige amerikanske Arbeide, hvormed De igaar overraskede og glædede mig. [overstr: Det er sandelig alformegen Godhed mod m]. Ved Washington Irwing og Cooper har jeg længe aandeligt eiet store Dele af Deres [overstr: rige Fædreland] Amerika, jeg har hørt derfra i Longfellovvs Sange og man har dertil sagt mig at jeg i den nye Verden, [overstr: havde] ved mine Digtninger havde Venner og Veninder, nu [overstr: troer] har jeg [overstr: har givet Beviis] Vished herom ved Dem, [har givet Beviis herfor,] kjære naadige Frue. [herpaa et Beviis] [overstr: idet] De har bragt mig varige Blomster [fra rettet til:] som Amerikas Børn selv har ladet voxet frem [overstr: paa sort Grund] og jeg vil altid gjemme disse og erindre det milde Aasyn [overstr: hver Gang jeg herpaa huske Dem] og taknemligt huske Dem og Deres venlige Sind mod [Digteren rettet til:] mod mig som Digter [overstr: Jeg sender Dem her]

Modtag min hjertelige Tak, jeg bringer den i danske Ord, [overstr: og] Deres Mand vil bedre / end jeg kan det gjengive Dem disse [overstr: i Deres] i Engelsk. - Min Hilsen til ham og til Deres [overstr: venlige] smukke lille Dreng, som [overstr: jeg] Gud snart vil give Sundhed og Glæde. -

Deres

[SBs gengivelse uden overstregninger:] Kjøbenhavn 26 April 1853!

Hvorledes skal jeg ret kunde takke Dem for det deilige amerikanske Arbeide, hvormed De igaar overraskede og glædede mig. Ved Washington Irwing og Cooper har jeg længe aandeligt eiet store Dele af Deres Amerika, jeg har hørt derfra i Longfellovvs Sange og man har dertil sagt mig at jeg i den nye Verden, ved mine Digtninger havde Venner og Veninder, nu har jeg Vished herom ved Dem, kjære naadige Frue. De har bragt mig varige Blomster som Amerikas Børn selv har ladet voxet frem og jeg vil altid gjemme disse og erindre det milde Aasyn og taknemligt huske Dem og Deres venlige Sind mod mod mig som Digter.

Modtag min hjertelige Tak, jeg bringer den i danske Ord, Deres Mand vil bedre / end jeg kan det gjengive Dem disse i Engelsk. - Min Hilsen til ham og til Deres smukke lille Dreng, som Gud snart vil give Sundhed og Glæde. -

Deres

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 161)