Dato: 25. februar 1853
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d: 25 Feb 1853

Hvordan skal jeg, gode Andersen, kunne takke Dem nok fordi De erindrer mig, som mig synes De maa ansee for at være uden for Tiden, saa gammel saa afsondret, saa useet lever jeg; men desuagtet følger jeg Verdens Gang saa ganske. Jeg sørger, sørger dybt over det lille Danmark hvor forgjeves det bedste Blod flydt, men jeg glæder mig ogsaa for hvert Aands Produkt der er ægte, derfor glæder Deres lille muntre Hjertesuk mig, det er reent, som alt hvad der udgaaer fra Deres Pen og Traaden er sand. Det Gode, det Rette har en Skytsaand som fører til Maalet om og gjennem Smerte og Blod.

Deres takskyldige

Signe Læssøe

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter