Dato: 24. februar 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Franz Joseph Glæser
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Februar 1853

Kjære, fortræffelige Ven!

Deres hjertelige, velsignede Brev modtog jeg iaftes i Thatret kort før Ouverturen til "Nøkken", det satte mig i en glad Stemning, det var som Klang der Musik fra Ordene. Tak derfor, tak for Deres Venskab for mig og mine Digtninger. - Der var igaar, alt under det første Stykke, en underlig Kulde over Folk og Nøkken selv blev ved sjette Opførelse mindst venligt modtaget, men den Stemning var der allerede før Begyndelsen, og saa betyder den intet; der var et Par Uvillie [!], som hyssede, men Bifaldet var langt stærkere og jeg veed hvor godt der hos Mange tales om Musik og Text, saa et jeg er meget tilfreds, gid at De kun ogsaa maa være det! - De har skabt en Musik, der om den ikke er efter vedtagen nordisk Kouleur, saa er den efter Hjerte og Øre og det skattes og forstaaes af Mange. Tak for Deres Kjærlighed for min lille Digtning. Hvorledes er Weyse, Kuhlau og Hartmann her blevet skattet og vurderet! Kuhlaus Trylleharpe peeb man aldeles ud, Weyses Ludlams Hule havde samme Skjæbne og Hartmanns fortræffelige "Ravnen" og selv "Liden Kirsten" blev fad og koldt optagne, De har vundet varmere Modtagelse! jeg siger alt dette kun for at vise Dem Sagen som den er og ønske Dem tilfreds og glad.

Bliv mig altid, som jeg er Dem, en hjertelig hengiven Ven.

H.C. Andersen /

[udskrift:]

Hr Professer, Hofkapelmester Gläser

Ridder af flere Ordener

Hauserplads i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 175, billed 6468-69)