Dato: 30. juni 1852
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

229. Fra Jonas Collin. 30 Junii 1852.

Tak! min kiære Andersen, for de i München indhentede Efterretninger med Hensyn til det Thorvaldsenske Museums Trang og Ønske; nu har man dog et Punct at gaae ud fra; om man nu ogsaa har Penge til at sætte noget i Værk, det vil beroe paa den kiøbenhavnske Communalbestyrelse c: Borgemestre og Raad og de 36 Mænd! jeg skal nu først forelægge Sagen for mine Colleger i Museumsbestyrelsen: Thiele Clausen etc.

Jeg glæder mig over de Beretninger, jeg faaer om Deres og Deres Reisefælles Reises Behageligheder, og er, for min Deel, glad ved at jeg ikke behøver at reise, men kan nyde min Alderdom stille og i Ro; det passer sig bedst for mig.

Deres Brev til Mathilde Ørsted vilde jeg selv have leveret hende, men erfarede i Provsteboligen; at hun og hendes Moder opholde sig paa Landet, i Vedbek.

Her i Familien, hos Ingeborgs og Gottliebs, har der i den sidste Tid været en heel Deel Examensqval, som, Gud skee Lov, nu er forbi.

Lev vel, kiære gode Andersen, og hils den kiære Viggo fra

Bedstefader.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost