Dato: 24. april 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Fredrika Bremer
Sprog: dansk.

[Udskrift:]

Den berømte Forfatterinde

Frøken Fredrika Bremer i Stockholm

Kjøbenhavn 24 April 1852

Kjære Frøken Bremer!

fra den nye Verden De selv er kommet hjem, har jeg her en fortræffelig Overbringer af min hjerteligste Hilsen; det er Hr Barclay Pennock fra Kennett Square i Pennsylvanien; han har tilbragt Vinteren i Danmark og vil nu see Deres maleriske Fædreland, muligviis gaaer han, ikke blot op i Dalarne men til Nordlandene, at han, der kjender saa Deres Skrifter, altsaa Deres aandelige selv, saa gjøre Deres Bekjendtskab, indseer De selv og jeg veed De hjerteligt modtage ham, selv uden min Ledsagelse!

Brev og Bøger, som jeg nyelig har sendt Dem, vil jeg troe De har modtaget før denne min Skrivelse! lev hjerteligt vel!

Deres trofaste Ven

Hans Christian Andersen

Til Frøken Bremer i Stockholm

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)