Dato: 12. december 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Juliane Margrethe Næboe, f. Gliese
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 12 december 1851.

Kjære Fru Næboe!

Det er imorgen Etatsraad Thieles Fødselsdag, han vil gjerne see mig til Middag hos sig, med et Par af hans Venner, og jeg har lovet at komem; jeg har altsaa ikke den Glæde at møde imorgen i Kompagnistrædet, men jeg veed at de Alle der venligt ville tænke paa mig og at jeg næste Løverdag er lige saa velkommen.

Hils Deres Døttre!

hjerteligst

H. C. Andersen

/

[Udskrift:] Til Fru Næboe

Kompagnistræde 61.

Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 165, billed 6446-47)