Dato: 10. september 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Per Daniel Amadeus Atterbom
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 10 Sept 1851

Kjære, bedste Ven!

i dette Øieblik kommer jeg fra Udlandet hjem til Danmark og hører da at een af mine kjæreste Venner Capitain Wulff en Dagstid eller to, kommer til Upsala, jeg binder derfor ihast sammen denne Bouquet af Hilsener til Dem og alle Venner i Upsalaby, jeg veed De venligt modtager Overbringeren og glæder mig ved ham, at lade mig høre igjen fra Deres Hjem.

hjerteligst

H. C. Andersen

Digteren, Vennen, Professor Atterbom.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 142)