Dato: 26. august 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Herman Delbanco
Sprog: dansk.

Hamborg 26 August 1851

Kjære Ven!

iaftes kom jeg hertil fra Leipzig, hvorfra jeg bringer Dem og Deres Frue hjertelige Hilsener; i Dag finder jeg paa Posthuset Deres Brev dateret 19 Juli, det er over Glorup sendt her til Hamborg post restante, men er indtruffet efter at jeg var afsted, nu finder jeg det. De erindrer mig om mit Bidrag til "Nytaarsgaven", og jeg forsikkrer Dem, af mit Hjerte, at jeg under hele mit Ophold i Fyen og senere paa Reisen, saagodt som daglig har tænkt derpaa, men Himlen har ikke indgivet mig en eneste lille Digtning, end sige et Eventyr, aldrig har jeg heller endnu paa nogen af mine mange Reiser skrevet Noget, først naar jeg kom hjem er der kommet Blomster-Flor i min Digterhave. Villie og Tanke derom har stadig været hos mig, og mer maa de foreløbig ikke forlange. De skal bestemt erholde et Bidrag, naar jeg kommer hjem og da vil det jo ogsaa være tidsnok, thi der behøves ikke / Tegning eller Billed dertil. -

Den 10 eller 12 September er jeg, vil Gud, i Kjøbenhavn; Hamborg forlader jeg imorgen og gaaer over Flensborg til Glorup, hvorfra dette Brev vil blive sendt Dem - Gjør mig den Tjeneste at skaffe mig, i det mindste til vi sees, det Nummer af hamborger litterarische[risch] Blätter hvor i Anmældelse af "In Schweden" staae min Bog under særdeles Indgang i Tydskland og jeg har ogsaa herfra særdeles Glæde af den. -

Hils paa det venligste Deres Kone og bring ligesaa min Hilsen til Hr Lose

venskabeligst

H. C. Andersen

ST

Hr Delbanco i Kjøbenhavn . -

/

E.S.

Glorup den 30 August 1851

Iaftes kom jeg her til, i Dag modtager jeg et nyt Brev fra Dem; det gjør mig inderlig ondt at De maa have al den Uleilighed, men jeg kan ikke skrive andet end hvad jeg alt ovenfor har skrevet, beder Dem huske tilbage, at jeg altid har været beroende paa at lade min digteriske Kræfter staae til Deres Tjeneste; jeg har den samme Villie, Lyst endnu, men min Muse maa komme af sig selv og jeg ved hun vil komme, Lev nu hjertelig vel!"

Deres Ven

H. C. Andersen

ST - [poststempel:] 31/8 1851

Hr Delbanco

Adresse "Lose og Delbanco, Bog- og Musikhandel i Gothersgaden", 348

i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 484-87)