Dato: 21. juli 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Barck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 21 Juli 1840.

Kjære Comtesse!

En lille Brevdue maa jeg i Dag med deres Broder sende til det kjære Skaane, og sender jeg en saadan, da maa den helst flyve til Børringe for at hilse den af Grev Barcks elskværdige Døttre, jeg ikke i Kjøbenhavn kunde sige et venligt God-Dag! - Jeg er nu færdig med min Tragedie "Maurerpigen" og længes meget efter, i den bedste Kreds af mine svenske Venner, at kunne forelæse den, før de fra Theatret gjør Bekjendtskab med den! mueligt reiser jeg en lille Tour imorgen til Fyen, hvor Grev Moltke til Glorup har indbudet mig, dog har jeg en skrækkelig Lyst til, næste Søndag at være ved "Kaprenden" i Helsingborg, lod det sig kun arangere, og var jeg vis paa at træffe mine kjære svenske Venner og - Veninder! Hils deres fortræffelige Fru Moder, Fasteren og Alle paa Børringe! Dette Brev er kun en Bouquet af Hilsener, den bedste gjælder dem selv.

ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus